Streekproducten

Brouwerij De Ranke

Waarom een nieuwe brouwerij beginnen in een land als België waar al zoveel brouwerijen zijn?

Begin de jaren tachtig waren wij als bierliefhebbers bezorgd over het verdwijnen van vele kleine en middelgrote brouwerijen. Het waren net die brouwerijen die prachtige bieren maakten.
Bovendien was het verontrustend dat in die periode veel uitstekende bittere bieren erg verzoet werden. Dit gebeurde onder het voorwendsel dat de smaak van de consument zoet was en dat de mensen bitter niet meer gewoon waren.

De werkelijkheid was echter dat nieuwe technieken het toelieten hopextracten i.p.v. hoppebloemen te gebruiken. Daardoor kon er véél goedkoper geproduceerd worden. Daarnaast was de geïndustrialiseerde bierwereld er meer en meer van overtuigd dat men het bier aan meer mensen kon slijten indien de smaak neutraal bleef (mits wat extra publiciteit).

Deze ontwikkelingen leidden er toe dat wij zelf iets zijn gaan ondernemen om zo te bewijzen dat kwaliteit alleen kan gegarandeerd worden met de beste grondstoffen en met respect voor de traditionele methodes.

Waarden

Vanaf het begin was het duidelijk dat het oprichten van een brouwerij voor ons slechts één doel had: het volgens onze normen beste bier produceren! Onze normen?

1. Het gebruik van natuurlijke grondstoffen, zonder toevoeging van hulpstoffen of artificiële middelen.

2. Met respect voor de aloude traditionele methodes werken, zonder daarom nieuwe technieken te schuwen. Deze technieken worden alleen toegepast indien ze kwaliteitsverbetering garanderen en niet om goedkoper te produceren.

3. Het project mocht niet staan of vallen met het commercieel succes. Een langetermijnstrategie werd uitgedacht waarbij alle inkomsten terug werden geïnvesteerd en waarbij mond aan mond reclame als grootste vorm van publiciteit gold. Zo is stilaan een bedrijf ontstaan dat sterk gegroeid is maar nog steeds dezelfde filosofie aanhoudt.

Rondleiding mogelijk : vrij en zat namiddag voor 9€/pers.

Inlichtingen : 056/860.370

Brouwerij De Ranke

Streekproducten Centrum

Openingsuren :
woe 13-19u
don 16-19u
zat 10-12u