De Sint-Bartholomeus kerk

De Sint-Bartholomeus kerk is een gebouw in laatgotiek. Ze werd gebouwd in baksteen en Doornikse steen. De huidige staat dateert uit de 15de en 16de eeuw, behalve de eerste westelijke travee, de neogotische toren en de noordelijke zijbeuk, die in 1837 werden gebouwd. Een houten kerktoren, die in 1525 werd vermeld, werd in 1761 afgebroken. De armen van de dwarsbeuk aan weerszijden van het gebouw, zonder echte kruisbeuk, werden in 1550 aan de noordzijde gebouwd, en in 1638 aan de zuidkant. De zijbeuken en de middenbeuk liggen onder een afzonderlijk zadeldak dat met leisteen is bedekt. Het drieledige schip in de vorm van een hallekerk werd in de 19de eeuw door een sacristie verlengd.

Het gebouw werd in 1566 door de beeldenstorm in 1794 door de Franse opstandelingen vernield. De binnenzijde en de buitenzijde werden tussen 1972 en 1982 gerestaureerd.

Te midden van andere grafstenen en meubilair daterend voor het grrotste gedeelte uit het midden van de 19de eeuw liggen de 4 door koninklijk besluit van 5 maart 1975 geklasseerde grafstenen : een dekplaat in Doornikse steen van Oste de la Barre en van zijn echtgenote, die rond het jaar 1446 overleden zijn ; een overblijfsel van het  graf van Corneel de la Barre (overleden in 1489) ; twee sarcofagen, de ene in tegels in Doornikse steen, van Joost en Nikolaas Basta, overleden in 1633 en 1682 ; de andere in zwarte, blauwe en albasten steen, van Ferdinand van Liedekerke en zijn echgenote, overleden in 1612. Het orgel met dubbel toetsenbord uit 1766 werd per koninklijk besluit van 17 december 1981 geklasseerd.

De schat bestaat onder meer uit een geborduurd kapje (1647) gewijd aan O.L.V. der 7 Smarten en een zilveren hoofdrelikwieënkastje uit de 15de eeuw met een afbeelding van de buste van de Heilige Bartholomeus evenals een zilveren monstrans van 1780, een ciborie uit verguld zilver (1643) afkomstig uit de kunstmederijen van Rijsel en Doornik.

 

Rondleiding mogelijk

Contacten

Maison du Tourisme
Tel.: +32(0)56.860.370